VBox7 logo

svvv1

- Това е невъзможно! - казал Разумът.
- Това е безразсъдство! - отбелязал Опитът.
- Това е безполезно! - отсякла Гордостта.
- И все пак, опитай... - прошепнала тихо Мечтата...

Последни