tedxbg

TEDx са местни, самоинициирани събития, сходни с TED. Нашата версия се нарича TEDxBG, където x=самостоятелно организирано TED събитие. TEDxBG ще представи комбинация от записен TED видео материал и известни български презентатори на живо, подбрани
по начин, който да разпали смислена дискусия и да разкрие нови връзки между различни културнозначими теми от областите на наукатa, изкуството, технологията, журналистиката, дизайна и устойчивото развитие.
www.tedxbg.org
cool bg the
Инфо