thug4life

A coward dies a thousand deaths, a soldier dies but once.

Когато нямам какво да правя и имам идеи ще мятам по някой друг видео урок.
cool grp bg
Инфо