tiger87

Всеки грамотно написан коментар получава + :) Очаквам вашите предложения за субтитри, така помагате на вас и на мен. Благодаря Ви!!!

Внимавай за мислите си, защото те ще станат думи.
Внимавай за думите си, защото те ще станат действия.

Внимавай за действията си, защото те ще станат навици.
Внимавай за навиците си, защото те ще станат твой характер.
Внимавай за характера си, защото той ще стане твоя съдба.
cool
Инфо