toni_10007

м0мчето : к0й те прави тъжна ? Ще г0 убия !!
м0мичето : Сам0убийств0т0 е б0жи грях !! : ]
cool
Инфо