VBox7 logo

vanka_1

И знам че ще вървя ...
Ще бр0дя п0 света ...
Искам да п0летя,
н0 съм птuца без крuла !! =]]
cool