vaskoninja

Ако нещо при качването откаже :)

ПА ШТА СИ ТИ?
"Па шта си ти?" - такъв въпрос задава
в твоя дом безочлив чужденец.
"Па шта си ти?" - с такваз псувня смущава
душата ти неканен гост пришлец.

"Па
шта си ти?" - туй питане навред –
при Дрин, при Шар, при Вардар, Преспа драга,
о, българино, сърбин ти полага
и чака с начумерен лик ответ.

Но ти пази се, прав ответ не давай.
Кажи се португалец, кюрд, сириец,
лапонец, негър, циганин, индиец, –
но българин се само не признавай.

Че си потомък Самуилов, на Атонски
Пайсий внук; скрий на коя си майка син,
на кой език пей мътни Вардар, сини Дрин,
и езерата, и горите македонски!

Не споменувай неразумно Лозенград,
Люле Бургас, ни Булаир ужасни;
ти би разбудил подозрения опасни,
че на героите техни може би си брат.

Мълчи! А вместо тебе всеки дол, пътека,
дъбрава, езеро, река, рид, планина
ще викат с глас през всички времена:
тук българи са, българи от памти века!

Април, 1913 Иван Вазов
___
Инфо