vastrade

"Преди да започнеш да осъждаш някого,
вземи неговите обувки, мини по неговия път,
пробвай неговите сълзи, усети неговата болка...
и когато се спънеш във всеки камък на пътя,
в който той се е спънал...
Чак тогава можеш
да му кажеш как да живее живота си."
................................................................................................
Любовта започва, когато се разбирате без да говорите и свършва, когато си говорите без да се разбирате.
cool
Инфо