verss

В страна, в която жена може да изкара повече пари с бедрата си, отколкото с ума си ... В тази страна не може да се говори за развитие! (swear) (swear) (fubar)
cool
Инфо