vesti_cut

Vesti.bg е най-големият информационен сайт в България, който се ползва с доверието на повече от 200 000 души на ден, които виждат в него източник на надеждна и достоверна информация.

Vesti.bg се отличава с добър баланс между сериозна журналистика
и развлекатени новини; адекватен подбор на теми, любопитна и полезна информация за широката публика от отговорен редакторски екип.
Официален сайт
cool bg the part
Инфо