VBox7 logo

viiil

"Ако разбереш,че нещо може да се обърка по четири начина и си се подготвил,то веднага се пръква пети начин.
Автобусът ще дойде едва тогава,когато е без значение дали ще се качите,или не."
Из "Законите на Мърфи"

cool