viki2507

Идва момент, в който просто обичаш някого. Не защото е добър или лош, или какъвто и да било. Просто го обичаш. Това не означава, че ще бъдете заедно завинаги. Не означава, че няма да се нараните взаимно. Значи само, че го обичаш. Понякога въпреки това,
което е, а понякога заради това, което е. И знаеш, че и той те обича, понякога заради това, което си, а друг път въпреки него.

Научих,че не е важно КАКВО имаш в живота си,а КОГО имаш!
Научих,че за секунди можеш да извършиш нещо,за което ще те боли цял живот.
Научих,че отнема много време да станеш човека,който искаш да бъдеш!
Научих,че двама души могат да гледат едно и също нещо,а да виждат съвсем различно!
Научих,че хората,на които държиш най-много,можеш да ги загубиш твърде лесно!

ive learned that goodbyes will always hurt

Нямаш нужда от много приятели...Стигат ти 3ма,4ма..Но такива,че в сърцата им рани от твоите болки да има..Така че гръм да удари,света да замръкне....И даже в гроба...Да знаеш,че някой рови за да те измъкне......!!!!!

having the love of your life break up with you and say we can still be friends

Avatar by: Me ♥
Banner by: Me ♥Тя: Днес е сърдечната ми операция ! .. Страх ме е !!
Той: Всичко ще е наред, мила !
Тя: Влизам в операционната, скъпи, обичам те!
Той гледа на страни и започва да плаче ..
Момичето вече е с присадено сърце. Излиза от операционната и започва да го търси .......
Тя: Къде е той ?
Майка й: Не ти ли казаха кой ти даде сърцето ? ; (

youll realize how much you care about me ill be waking up with the guy that already knew

Имам родители,повече от страхотни, които винаги са
правили всичко за мен, въпреки трудностите на живота, въпреки че
късметът често им е обръщал гръб! Ако имате такива родители, като моите,
копирайте това съобщение на вашия профил. Мамо, Tате - Обичам ви!!

‎9966699999966699999966699966669996699999996699666996699 9966999999996999999996666996699666699666996699666996699 9966699999999999999966666699996666699666996699666996699 9966666999999999999666666669966666699666996699666996699 9966666669999999966666666669966666699666996699666996699 9966666666699996666666666669966666699666996699666996666 9966666666669966666666666669966666699999996699999996699
Маркирай цифрите, натисни F3 и после 9 :)Не Е ВаЖнО Да Си ВсИчКо За ВсИчКи,а НеЩо За НяКоГо!За СвЕтА МоЖе Да Си СаМо ЧоВеК,Но За ЕдИн чОвЕк Да Си ЦеЛиЯт сВяТ!!!

оБиЧаШ Ли оБиЧаЙ СиЛнО...МрАзИш Ли МраЗИ зАвИнаГи...Не сЪжАляВаЙ НиКоГа зА НиЩо зАщОтО еДвА Ли няКоЙ ТеБ Ще СъЖаЛи... ПлАчИ ТиХо,сМеЙ сЕ ВисОкО,оБиЧаЙ сИлНо... И ОтМъЩаВаЙ ЖеСТоКо!!!

Идва време,когато някой спира да ти липсва...
Но не защото не го обичаш,а защото си свикнал
него вече да го няма... ;( ;( ;(

► viki2507 ◄
cool
Инфо