VBox7 logo

voleva

:) ПОНе Се СПряХ На Време И Те ЗаЕБАх...

ПоНякоГа Ще ПиТаш За Мен. ПоНяКОга Ще Си МИсЛИШ За Мен. ПОняКОга Ще ИДвАМ В СЪняТИ. ПОНяКОга Ще ТЪжиШ За МеН. ПОНяКОга Ще Си МечТаеШ Да Ме ИмаШ. Но НиКоГа НяМа Да Си ПОмИЛИш КОлко МноГо Си Ме НаРАнИЛ.
/>
cool