Webit


Webit CEE Digital Summit e събитието, където ще срещнете всички основни участници от дигиталната екосистема в България и ЦИЕ – рекламодатели от телеком, финансовата, фармацевтичната, FMCG и автомобилната индустрии, агенции, медии, технологични
компании, startup-и и инвеститори.
cool the
Инфо