wowchu

"Където глупостта е образец, там разумът е безумие."


"Мъдрите хора говорят, когато имат да кажат нещо, а глупаците само за да кажат нещо."

"Красивите думи не винаги са истински, а истинските думи не винаги са красиви."
cool bg
Инфо