VBox7 logo

xxxvampire_girlxxx

blog counter

12 потребители са зяпали профила ти за последните 24часа.

/> Анuмето се водu за детскu фuлм,така лu?
Да бе,да!
Анuмето е игрален фuлм под формата на серuал, включващ драма, фантастuка, комедuя, романтuка. Едuнствената разлuка между игралнuте серuали и анuмето е, че анuмето е нарuсувано... Ако подкрепяш тазu теза, може да копнеш това в профuлчето сu. * : ))

Знам 10 факта за теб:

1. Ти четеш това.
2. Не можеш да кажеш М без да си докоснеш устните.
3. Току що се опита.
4. засмя се или се усмихна.
6. Ти си момче/момиче.
7. Ти не осъзна че пропуснах 5.
8. Поглеждаш към 4 и 6.
9. Това ти харесва.
10. Ще го покажеш на приятели веднага.

------------------------------------ ♥ ------------------------------------
30 дневно Fairy Tail предизвикателство:
Day 1: Favourite Character(s)
Day 2: Least Favourite Characters(s)
Day 3: Least Favourite Fairy Tail Member
Day 4: Favourite Stellar Spirit(s)
Day 5: Favourite Episode
Day 6: Favourite Opening
Day 7: Favourite Ending
Day 8: A Magic that you want to have
Day 9: Favourite villain/anti-hero/villain-turned-good
Day 10: FT Couple(s) that you support
Day 11: Funniest Character
Day 12: Favourite Story Arc
Day 13: Least Favourite Story Arc
Day 14: Favourite Minor Character
Day 15: A Stellar Spirit’s Power that you want
Day 16: Favourite Edolas Character
Day 17: Most Epic Scene Ever
Day 18: Best Chapter
Day 19: A Character that you wish wasn’t dead
Day 20: Favourite Soundtrack
Day 21: Something you wish didn’t happen
Day 22: Saddest Scenе
Day 23: Funniest Scene/Episode
Day 24: Character with the Saddest Past
Day 25: A character you wish was Real
Day 26: Favourite Fight
Day 27: Favourite Non-Fairy Tail Guild Character
Day 28: Rate FT out of 10 and why
Day 29: Why you like/love it
Day 30: How you got into Fairy Tail
------------------------------------ ♥ ------------------------------------
Започвам го от днес : ~~.~~.2011 година


╬═╬ Отиди на долу по стълбичката
╬═╬
╬═╬
╬═╬ още по на долу
╬═╬
╬═╬
╬═╬ внимавай да не паднеш
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ изнерви ли се?
╬═╬
╬═╬
╬═╬ давай ...
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ измори ли се?
╬═╬
╬═╬
╬═╬ още малко...
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ Отиди на долу по стълбичката
╬═╬
╬═╬
╬═╬ още по на долу
╬═╬
╬═╬
╬═╬ внимавай да не паднеш
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ изнерви ли се?
╬═╬
╬═╬
╬═╬ давай ...
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ измори ли се?
╬═╬
╬═╬
╬═╬ още малко...
╬═╬
╬═╬
╬═╬
╬═╬ ето пристигна

Просто изках да ти кажа здравей

Правило на мързела №609586060. Ти си мързелив! Как разбрах ли? Ти дори не прочете кой номер е правилото :D

Едно 15г. момиче е хванало за ръка 1г. си син. Хората я наричат уличница. Никой не знае,че тя е била изнасилена, когато е била на 13. Хората наричат едно момиче дебело. Никой не знае, че тя има рядко заболяване, което е причина за нейните килограми. Хората наричат един стар мъж отвратителен. Никой не знае,че той е имал сериозен инцидент, който е засегнал лицето му докато той се е биел за страната ни. Сложете това на профила си, ако сте против тормоза и стереотипа. 95% от вас няма да го направят.

cool