zapko_

„Това е народ, който преди тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ, у който този е придобивал титли, който е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя рода, защото у тях се смята без колебание за по-благороден
оня, чието оръжие е било повече окървено в сражение.“ — Епископ Енодий (474-521), за прабългарите
----------------------------------------------->>> (bg) (bg) (bg)

cool bg
Инфо