VBox7 logo

zara_83

Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.Защото Бог показа Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.Затова ако изповядаш с устата
си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.

cool