България е на 23-о място по усвояване на еврофондовете от 28-те страни-членки на ЕС

България заема 23-о място по усвояване на еврофондовете от 28-те страни-членки на ЕС за програмния период 2007-2013г. Това става ясно от справка, публикувана на интернет-страницата на Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия. Данните показват в проценти усвояемостта на средствата за всяка от страните-членки за стария програмен период.

TV Evropa