Една Протегната Ръка

Но, може би продължават да те обичат. Както лебедите...

selinna