Мартин Димитров: Комуникацията в коалицията драматично трябва да се подобри

Мартин Димитров: Комуникацията в коалицията драматично трябва да се подобри