Политолог: Служебният кабинет е паразитен инструмент, който президентът използва спрямо намеренията

Политолог: Служебният кабинет е паразитен инструмент, който президентът използва спрямо намеренията си

Твоят ден