Психолог: 15% от учениците 8-12 клас са употребявали психоактивни вещества

Психолог: 15% от учениците 8-12 клас са употребявали психоактивни вещества (ВИДЕО)

Nova News