Смените на върха и възстановяването на увереността