Пророчески сън, Пресяване на хора и църкви, казан на 31.07.2018г., пастир Юри Илиев

bojiamilost