Велоразходка из нощна София

София:
Всеки четвъртък от 20:30ч.- Велоразходка "Из нощна София" (тръгване от ез. Ариана)
Всяка неделя от 10:30ч. - Велоразходка "Неделя на Колела" (тръгване от ез. Ариана)
Благоевград:
Всеки четвъртък от 19:30ч. - "Нощна Велоразходка из Благоевград"

https://www.facebook.com/velorazhodka.org

mxmvideo