Белгийското НЛО нашествие

дно от най-масовите наблюдения на НЛО е документирано в периода 1989-1990 година в региона обхващащ Белгия, Франция и Англия, като най-многобройни са свидетелствата в Белгия. Така наречената „Белгийска НЛО вълна“ или „Белгийското НЛО нашествие“, започва през есента на 1989-та и продължава до началото на 1990-та година. За този период, над 13 500 човека обявяват, че са наблюдавали ниско летящи, безшумни черни триъгълници. Над 2600 души дори описват подробно своите наблюдения, а странните обекти са засечени и от радарите на белгийските военно-въздушни сили и в един от случаите са изпратени два военни изтребителя Ф16 да преследват неидентифицираните летящи обекти.

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната