VBox7 logo

Пума Пунку - неразкритата мистерия в архитектурата

29 094 16.07.2016 Инфо

Пума Пунку е една от археологическите находки, които съвременната наука не успява да обясни. Въпроси като „Кой я е построил?“, „Как са обработени каменните блокове?“ и „Защо е съградена?“ нямат ясен отговор …