Пума Пунку - неразкритата мистерия в архитектурата

Пума Пунку е една от археологическите находки, които съвременната наука не успява да обясни. Въпроси като „Кой я е построил?“, „Как са обработени каменните блокове?“ и „Защо е съградена?“ нямат ясен отговор …

Н Л О
Цялото знание на света е събрано в Акашовите записи. Но какво са те?
Любител астроном засне десетки НЛО около Луната