Ще се приеме ли искането на хотелиерите за сянката по морето?