Преустановяват се масовите събирания в област Бургас

Твоят ден