Опит за копиране на тескт в браузъра на Windows Phone

Опит за копиране на тескт в браузъра на Windows Phone

centur