Неповторимата красота на Югозападна България /част 63/. Рилски манастир и Кирилова поляна

19.05.2022 г. - 20.05.2022 г.
Разходка до Рилския манастир и Кириловата поляна.

gwlahliev