JTI Studio - Мечта

Подай ръка на Ники – Дари Надежда
Дарителска кампания за Николай Попов DMS NIKI 17 777
Възможности да подкрепите Ники:
https://facebook.com/groups/231623893836756/
PayPal: bacepoppy@gmail.com
Дарителски сметки:
В лева: ЦКБ АД Клон Пловдив България
BIC: CECBBGSF IBAN: BG42CECB979040C4360100
В евро: ЦКБ АД Клон Пловдив България
BIC: CECBBGSF IBAN: BG56CECB979044C4360100
Николай Тодоров Попов
DMS NIKI на номер 17 777

SBEntertainment