Най-плодовита ли е спермата на българските мъже? - Часът на Милен Цветков (05.09.2014)

Понеже животът е шарен – В „Часът на специалиста”: Най-плодовита ли е спермата на българските мъже? Разговор с националният консултант по генетика проф. Иво Кременски.