Докъде ще стигне скандалът между музикантите и ПРОФОН?

Васил Гюров: Артистите са засегнати от това, че има малко българска музика в медиите