„Пресечна точка”: За заемите, удареното от ток момче и забраната за използване на пластмаса