Хамид Хамид: Моделът с аритметични мнозинства е изчерпан