Природата си играе на .. "блъскащи се колички".

jjyy