Цялата пресконференция при награждаването на Стойка Кръстева

gong