Хищницата изпълнява „Притури се планината” на Стефка Съботинова | „Маскираният певец”

Хищницата изпълнява „Притури се планината” на Стефка Съботинова | „Маскираният певец”