Защо лечебни заведения връщат пациенти с COVID-19?