Бала за националния: Трябва абсолютен рестарт, моята концепция отиде на кино

gong