Бабата, бита от крадци: Удариха ме по главата и повалиха мъжа ми на земята