Tesla с 27% спад в продажбите на китайския пазар

Nova News