Лавина на Чегете (март 2009)

Лавина на Чегете (март 2009)

graffiti_