Ще има ли достатъчно дърва и пелети за отопление през зимата

Ще има ли достатъчно дърва и пелети за отопление през зимата