Фън Шуй и " Здраве "

БНТ 1, предаване "Здраве" тема "Фън Шуй и здраве", с участието на инж. Елза Панайотова - 16.01.2009 г.

elza_panayotova