Станислав Станилов - Неокейнсианството и ролята на държавата в икономиката. Alfa - Атака 06.03.2014г

www.ataka.tv --- www.vestnikataka.bg --- radioataka.net

Тема: Неокейнсианството и ролята на държавата в икономиката
Тема: ПП АТАКА иска рестарт на завода за непрекъснато леене на стомана в МК „Кремиковци”

porq