Петков преди Съвета по сигурността: Ще вземем най-отговорната национална позиция