Липса на път и нормално условия за придвижване в квартал на Пловдив

Липса на път и нормално условия за придвижване в квартал на Пловдив

moiatanovina